Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

32°

28°

1

Februari

75%

32°

29°

2

Mars

71%

32°

29°

3

April

65%

33°

30°

7

Maj

56%

32°

29°

10

Juni

37%

30°

28°

22

Juli

39%

29°

27°

21

Augusti

43%

29°

26°

18

September

48%

29°

27°

14

Oktober

51%

30°

28°

12

November

52%

31°

29°

8

December

63%

31°

29°

3