Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

24°

-

1

Februari

64%

27°

-

2

Mars

63%

33°

-

2

April

65%

37°

-

2

Maj

54%

38°

-

4

Juni

35%

35°

-

10

Juli

23%

31°

-

16

Augusti

27%

31°

-

15

September

34%

31°

-

10

Oktober

55%

30°

-

4

November

61%

28°

-

1

December

64%

24°

-

1