Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

22°

-

1

Februari

65%

25°

-

2

Mars

64%

31°

-

2

April

67%

36°

-

1

Maj

56%

37°

-

3

Juni

37%

34°

-

9

Juli

24%

30°

-

15

Augusti

28%

29°

-

13

September

35%

29°

-

9

Oktober

56%

29°

-

3

November

62%

26°

-

1

December

65%

23°

-

1