Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

25°

-

1

Februari

64%

28°

-

2

Mars

64%

34°

-

2

April

65%

38°

-

2

Maj

55%

39°

-

4

Juni

35%

36°

-

10

Juli

23%

32°

-

15

Augusti

28%

31°

-

15

September

35%

32°

-

10

Oktober

56%

31°

-

4

November

62%

28°

-

1

December

64%

25°

-

1