Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

26°

-

1

Februari

67%

28°

-

2

Mars

64%

34°

-

2

April

65%

38°

-

2

Maj

57%

40°

-

5

Juni

35%

36°

-

9

Juli

24%

32°

-

15

Augusti

29%

31°

-

13

September

36%

32°

-

10

Oktober

57%

31°

-

4

November

63%

29°

-

1

December

68%

26°

-

0