Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

17°

-

2

Februari

64%

20°

-

3

Mars

61%

24°

-

4

April

67%

32°

-

3

Maj

70%

36°

-

3

Juni

66%

38°

-

4

Juli

54%

34°

-

11

Augusti

57%

33°

-

11

September

69%

33°

-

5

Oktober

80%

31°

-

1

November

77%

25°

-

1

December

64%

19°

-

2