Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

6

Februari

56%

-

7

Mars

54%

11°

-

9

April

60%

16°

-

9

Maj

64%

20°

-

8

Juni

66%

25°

-

7

Juli

56%

25°

-

10

Augusti

57%

24°

-

9

September

67%

23°

-

5

Oktober

75%

19°

-

3

November

74%

13°

-

2

December

61%

-

4