Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

22°

-

1

Februari

72%

25°

-

1

Mars

67%

31°

-

1

April

71%

37°

-

1

Maj

66%

40°

-

2

Juni

50%

40°

-

4

Juli

38%

35°

-

10

Augusti

42%

33°

-

10

September

59%

34°

-

4

Oktober

76%

34°

-

1

November

78%

29°

-

0

December

71%

23°

-

1