Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

1

Februari

70%

24°

-

1

Mars

66%

30°

-

1

April

71%

36°

-

1

Maj

66%

40°

-

2

Juni

52%

40°

-

3

Juli

41%

35°

-

8

Augusti

46%

34°

-

7

September

62%

34°

-

3

Oktober

77%

34°

-

1

November

78%

29°

-

0

December

69%

23°

-

1