Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

27°

-

1

Februari

77%

30°

-

1

Mars

70%

35°

-

1

April

71%

39°

-

2

Maj

66%

41°

-

2

Juni

42%

36°

-

9

Juli

28%

31°

-

15

Augusti

33%

30°

-

14

September

44%

31°

-

9

Oktober

65%

31°

-

3

November

71%

29°

-

1

December

75%

27°

-

1