Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

23°

-

2

Februari

68%

26°

-

2

Mars

65%

31°

-

2

April

67%

36°

-

2

Maj

59%

38°

-

3

Juni

38%

35°

-

10

Juli

24%

30°

-

18

Augusti

30%

29°

-

17

September

38%

29°

-

12

Oktober

59%

29°

-

4

November

65%

26°

-

1

December

68%

23°

-

1