Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

72%

26°

-

1

Februari

75%

29°

-

1

Mars

70%

34°

-

2

April

70%

39°

-

1

Maj

65%

41°

-

2

Juni

42%

37°

-

8

Juli

28%

31°

-

16

Augusti

34%

30°

-

15

September

44%

31°

-

10

Oktober

65%

32°

-

3

November

71%

29°

-

1

December

74%

26°

-

1