Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

29°

26°

1

Februari

78%

31°

27°

1

Mars

70%

33°

28°

1

April

70%

35°

28°

2

Maj

64%

36°

29°

3

Juni

41%

35°

29°

6

Juli

32%

33°

28°

9

Augusti

36%

33°

28°

9

September

45%

32°

29°

9

Oktober

60%

32°

29°

7

November

64%

30°

28°

3

December

72%

29°

26°

1