Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

28°

26°

0

Februari

80%

30°

27°

0

Mars

73%

32°

28°

0

April

73%

34°

29°

1

Maj

68%

37°

30°

2

Juni

45%

36°

30°

6

Juli

37%

33°

28°

11

Augusti

40%

32°

28°

10

September

48%

32°

29°

8

Oktober

59%

31°

29°

7

November

64%

30°

28°

4

December

69%

28°

26°

1