Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

88%

32°

28°

0

Februari

87%

32°

28°

0

Mars

78%

32°

28°

0

April

76%

33°

29°

0

Maj

73%

33°

29°

3

Juni

34%

30°

29°

22

Juli

28%

29°

28°

25

Augusti

32%

29°

27°

23

September

48%

30°

27°

13

Oktober

66%

32°

28°

5

November

78%

33°

29°

2

December

85%

32°

28°

0