Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

25°

-

1

Februari

68%

28°

-

2

Mars

64%

33°

-

2

April

66%

37°

-

2

Maj

58%

38°

-

5

Juni

36%

35°

-

10

Juli

24%

30°

-

16

Augusti

29%

30°

-

15

September

37%

30°

-

11

Oktober

58%

30°

-

4

November

63%

28°

-

1

December

69%

25°

-

0