Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

85%

28°

22°

0

Februari

85%

30°

23°

0

Mars

77%

35°

24°

0

April

80%

38°

27°

0

Maj

80%

39°

29°

0

Juni

54%

37°

29°

5

Juli

30%

33°

29°

10

Augusti

27%

32°

28°

8

September

57%

33°

28°

5

Oktober

78%

35°

29°

1

November

82%

32°

27°

1

December

84%

29°

24°

0