Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

16°

-

4

Februari

62%

18°

-

4

Mars

61%

23°

-

4

April

66%

30°

-

3

Maj

67%

34°

-

4

Juni

61%

36°

-

6

Juli

50%

33°

-

13

Augusti

53%

32°

-

14

September

66%

31°

-

7

Oktober

77%

29°

-

2

November

74%

23°

-

1

December

62%

18°

-

2