Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

17°

-

3

Februari

63%

20°

-

3

Mars

62%

25°

-

4

April

68%

32°

-

3

Maj

67%

36°

-

3

Juni

61%

38°

-

5

Juli

49%

34°

-

11

Augusti

53%

32°

-

11

September

66%

32°

-

5

Oktober

76%

30°

-

1

November

74%

25°

-

1

December

62%

19°

-

2