Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

24°

-

1

Februari

62%

26°

-

1

Mars

63%

32°

-

1

April

64%

35°

-

2

Maj

50%

34°

-

6

Juni

35%

33°

-

10

Juli

24%

32°

-

15

Augusti

28%

32°

-

12

September

34%

32°

-

10

Oktober

55%

31°

-

4

November

62%

29°

-

1

December

64%

25°

-

0