Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

18°

18°

10

Februari

65%

19°

18°

9

Mars

66%

21°

18°

6

April

71%

25°

18°

2

Maj

79%

28°

21°

1

Juni

87%

30°

24°

0

Juli

87%

31°

27°

0

Augusti

88%

32°

28°

0

September

84%

30°

28°

0

Oktober

80%

28°

26°

2

November

75%

24°

23°

5

December

62%

19°

20°

9