Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

19

Februari

24%

16

Mars

30%

10°

16

April

38%

12°

15

Maj

39%

14°

11°

16

Juni

34%

17°

13°

14

Juli

33%

19°

15°

14

Augusti

35%

19°

15°

16

September

33%

17°

15°

16

Oktober

28%

14°

14°

18

November

26%

10°

12°

17

December

21%

10°

18