Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

19

Februari

23%

-

16

Mars

28%

10°

-

17

April

34%

12°

-

15

Maj

34%

15°

-

17

Juni

30%

18°

-

15

Juli

28%

19°

-

15

Augusti

30%

19°

-

17

September

30%

17°

-

16

Oktober

26%

14°

-

18

November

25%

10°

-

17

December

19%

-

18