Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

20

Februari

23%

-

16

Mars

28%

10°

-

18

April

35%

12°

-

15

Maj

35%

14°

-

17

Juni

30%

17°

-

15

Juli

28%

19°

-

15

Augusti

30%

19°

-

18

September

30%

16°

-

17

Oktober

26%

13°

-

19

November

24%

10°

-

18

December

19%

-

19