Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

21

Februari

24%

-

18

Mars

28%

10°

-

19

April

36%

12°

-

16

Maj

37%

15°

-

18

Juni

31%

18°

-

16

Juli

29%

19°

-

15

Augusti

31%

19°

-

19

September

29%

17°

-

18

Oktober

25%

14°

-

20

November

22%

10°

-

20

December

19%

-

21