Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

10°

22

Februari

23%

19

Mars

29%

10°

20

April

38%

12°

10°

16

Maj

39%

14°

12°

18

Juni

34%

17°

14°

16

Juli

32%

18°

16°

15

Augusti

34%

18°

16°

19

September

31%

17°

15°

18

Oktober

26%

14°

14°

21

November

23%

11°

12°

21

December

19%

10°

22