Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

19

Februari

24%

-

15

Mars

28%

10°

-

17

April

35%

12°

-

15

Maj

36%

15°

-

17

Juni

33%

18°

-

15

Juli

30%

19°

-

15

Augusti

32%

19°

-

17

September

31%

17°

-

16

Oktober

28%

14°

-

17

November

25%

10°

-

17

December

20%

-

18