Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

18

Februari

26%

15

Mars

30%

10°

16

April

37%

12°

15

Maj

38%

15°

10°

16

Juni

35%

18°

13°

15

Juli

32%

19°

14°

14

Augusti

34%

19°

15°

16

September

33%

17°

14°

15

Oktober

30%

14°

13°

17

November

27%

10°

12°

16

December

21%

10°

17