Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

30°

27°

13

Februari

53%

30°

28°

10

Mars

51%

31°

28°

13

April

49%

31°

30°

15

Maj

50%

31°

30°

14

Juni

51%

31°

30°

13

Juli

51%

31°

29°

14

Augusti

49%

31°

29°

13

September

44%

31°

29°

14

Oktober

42%

31°

29°

16

November

37%

30°

29°

20

December

35%

30°

28°

19