Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

31°

-

12

Februari

60%

31°

-

9

Mars

59%

31°

-

10

April

58%

32°

-

13

Maj

58%

32°

-

13

Juni

60%

32°

-

10

Juli

59%

32°

-

10

Augusti

56%

32°

-

14

September

48%

31°

-

16

Oktober

47%

31°

-

19

November

46%

30°

-

19

December

50%

30°

-

16