Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

29°

-

18

Februari

46%

30°

-

15

Mars

50%

30°

-

17

April

60%

31°

-

17

Maj

63%

31°

-

15

Juni

67%

31°

-

13

Juli

71%

31°

-

10

Augusti

72%

31°

-

9

September

63%

31°

-

10

Oktober

58%

31°

-

13

November

51%

31°

-

18

December

49%

30°

-

19