Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

31°

-

18

Februari

34%

30°

-

18

Mars

32%

30°

-

20

April

40%

31°

-

18

Maj

44%

31°

-

15

Juni

42%

30°

-

13

Juli

42%

30°

-

14

Augusti

44%

30°

-

14

September

44%

30°

-

14

Oktober

42%

31°

-

15

November

38%

31°

-

16

December

35%

31°

-

18