Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

31°

-

19

Februari

47%

31°

-

18

Mars

48%

31°

-

17

April

57%

32°

-

13

Maj

61%

32°

-

9

Juni

64%

31°

-

8

Juli

68%

31°

-

4

Augusti

66%

31°

-

4

September

61%

31°

-

4

Oktober

59%

32°

-

7

November

51%

31°

-

13

December

48%

31°

-

17