Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

32°

28°

9

Februari

54%

32°

29°

6

Mars

53%

33°

29°

8

April

52%

33°

30°

10

Maj

47%

33°

30°

13

Juni

48%

32°

30°

10

Juli

47%

32°

30°

9

Augusti

44%

33°

30°

11

September

41%

32°

29°

13

Oktober

39%

33°

29°

16

November

38%

33°

29°

15

December

34%

32°

28°

12