Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

32%

-

10

Mars

39%

10°

-

11

April

44%

16°

-

12

Maj

48%

21°

-

13

Juni

48%

24°

-

13

Juli

53%

26°

-

12

Augusti

53%

26°

-

12

September

49%

22°

-

10

Oktober

45%

16°

-

9

November

28%

-

12

December

22%

-

11