Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

11

Februari

34%

-

10

Mars

40%

10°

-

11

April

45%

16°

-

12

Maj

50%

21°

-

13

Juni

50%

24°

-

14

Juli

56%

26°

-

13

Augusti

56%

25°

-

12

September

51%

22°

-

10

Oktober

46%

16°

-

10

November

29%

-

12

December

24%

-

11