Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

31%

-

11

Mars

37%

10°

-

11

April

41%

16°

-

11

Maj

44%

21°

-

12

Juni

46%

24°

-

13

Juli

51%

26°

-

11

Augusti

51%

25°

-

11

September

48%

22°

-

9

Oktober

46%

16°

-

8

November

26%

-

12

December

21%

-

12