Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

32%

-

10

Mars

37%

10°

-

11

April

42%

16°

-

11

Maj

45%

21°

-

12

Juni

46%

24°

-

13

Juli

50%

26°

-

11

Augusti

50%

26°

-

11

September

47%

22°

-

10

Oktober

45%

16°

-

9

November

27%

-

12

December

21%

-

12