Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

31%

-

11

Mars

38%

10°

-

11

April

44%

16°

-

12

Maj

48%

20°

-

13

Juni

48%

24°

-

14

Juli

53%

26°

-

13

Augusti

53%

25°

-

12

September

48%

21°

-

10

Oktober

44%

16°

-

9

November

26%

-

12

December

21%

-

12