Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

30%

-

11

Mars

37%

10°

-

11

April

43%

15°

-

12

Maj

48%

20°

-

13

Juni

47%

23°

-

14

Juli

52%

25°

-

13

Augusti

52%

25°

-

12

September

47%

21°

-

10

Oktober

43%

15°

-

9

November

26%

-

12

December

21%

-

12