Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

11

Februari

31%

-

11

Mars

38%

10°

-

11

April

44%

16°

-

12

Maj

48%

21°

-

13

Juni

51%

24°

-

13

Juli

56%

26°

-

11

Augusti

56%

26°

-

11

September

52%

22°

-

10

Oktober

47%

16°

-

9

November

27%

-

12

December

21%

-

12