Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

12

Februari

29%

-

11

Mars

36%

10°

-

11

April

43%

16°

-

11

Maj

48%

21°

-

13

Juni

50%

24°

-

13

Juli

54%

26°

-

11

Augusti

54%

26°

-

11

September

49%

22°

-

9

Oktober

43%

16°

-

9

November

24%

-

13

December

19%

-

13