Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

12

Februari

27%

-

11

Mars

36%

10°

-

11

April

43%

17°

-

11

Maj

47%

22°

-

13

Juni

48%

25°

-

14

Juli

54%

27°

-

12

Augusti

54%

26°

-

11

September

49%

22°

-

9

Oktober

43%

16°

-

9

November

21%

-

13

December

16%

-

13