Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

11

Februari

30%

-

11

Mars

37%

10°

-

11

April

42%

16°

-

11

Maj

46%

21°

-

12

Juni

49%

24°

-

13

Juli

54%

26°

-

11

Augusti

53%

26°

-

10

September

50%

22°

-

9

Oktober

46%

16°

-

8

November

26%

-

12

December

20%

-

12