Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

28°

-

8

Februari

65%

28°

-

7

Mars

64%

28°

-

7

April

62%

29°

-

8

Maj

52%

29°

-

11

Juni

54%

30°

-

11

Juli

60%

31°

-

13

Augusti

60%

31°

-

13

September

54%

30°

-

14

Oktober

55%

30°

-

16

November

60%

29°

-

11

December

62%

28°

-

9