Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

12

Februari

36%

-

11

Mars

41%

11°

-

12

April

46%

16°

-

14

Maj

50%

21°

-

15

Juni

51%

24°

-

16

Juli

59%

26°

-

14

Augusti

58%

25°

-

14

September

52%

21°

-

12

Oktober

43%

16°

-

12

November

28%

-

13

December

25%

-

13