Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

11

Februari

33%

-

11

Mars

40%

11°

-

12

April

45%

16°

-

14

Maj

50%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

15

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

60%

26°

-

13

September

53%

22°

-

12

Oktober

43%

16°

-

11

November

26%

-

13

December

22%

-

13