Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

14

Februari

34%

-

13

Mars

39%

10°

-

14

April

44%

15°

-

14

Maj

50%

20°

-

14

Juni

55%

23°

-

14

Juli

66%

26°

-

10

Augusti

64%

26°

-

11

September

56%

22°

-

12

Oktober

45%

17°

-

12

November

31%

11°

-

14

December

26%

-

15