Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

13

Februari

36%

10°

-

13

Mars

41%

13°

-

13

April

46%

17°

-

13

Maj

53%

22°

-

12

Juni

58%

26°

-

13

Juli

68%

28°

-

9

Augusti

67%

28°

-

10

September

58%

25°

-

11

Oktober

48%

19°

-

12

November

33%

14°

-

14

December

28%

-

14