Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

12

Februari

29%

-

11

Mars

38%

12°

-

12

April

43%

18°

-

13

Maj

47%

23°

-

13

Juni

50%

26°

-

14

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

59%

28°

-

11

September

53%

24°

-

10

Oktober

46%

18°

-

10

November

26%

10°

-

13

December

18%

-

13